น้ำอมฤต

ภาษาอังกฤษ


n nectar
ความหมายเหมือนกับ: น้ำศักดิ์สิทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ambrosia