น้ำหอม

ภาษาอังกฤษ


n perfume
ความหมายเหมือนกับ: เสาวคนธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: fragrance