น้ำหวาน

ภาษาอังกฤษ


n soft drinks
ความหมายเหมือนกับ: น้ำอัดลม
คำที่เกี่ยวข้อง: aerated water
n honey
ความหมายเหมือนกับ: น้ำผึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: nectar
n honey
ความหมายเหมือนกับ: น้ำผึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: nectar