น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา

ภาษาอังกฤษ


n vitreous body
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเลี้ยงลูกตา
คำที่เกี่ยวข้อง: vitreous humor