น้ำหล่อเลี้ยง

ภาษาอังกฤษ


n amniotic fluid
ความหมายเหมือนกับ: น้ำคร่ำ , น้ำทูนหัว , น้ำเลี้ยง
n nutrient
คำที่เกี่ยวข้อง: nutriment , nourishing food , food