น้ำหลาก

ภาษาอังกฤษ


n flood (waters)
คำอธิบาย: น้ำที่ไหลมากผิดปกติโดยกะทันหัน
คำที่เกี่ยวข้อง: great flood , immerse flood
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพฯ ได้รับอิทธิพลจากน้ำหลากมาจากภาคเหนือเป็นประจำทุกปีทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อย
n flood (waters)
คำอธิบาย: น้ำที่ไหลมากผิดปกติโดยกะทันหัน
คำที่เกี่ยวข้อง: great flood , immerse flood
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพฯ ได้รับอิทธิพลจากน้ำหลากมาจากภาคเหนือเป็นประจำทุกปีทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อย
n flood (waters)
คำอธิบาย: น้ำที่ไหลมากผิดปรกติโดยกะทันหัน
คำที่เกี่ยวข้อง: great flood , immerse flood
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพฯ ได้รับอิทธิพลจากน้ำหลากมาจากภาคเหนือเป็นประจำทุกปีทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อย