น้ำหน้า

ภาษาอังกฤษ


n someone like you
คำอธิบาย: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: หน้า
ตัวอย่างประโยค: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน
n face
คำอธิบาย: หน้า ซึ่งใช้ในความหมายแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: หน้า , ใบหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: cheek
ตัวอย่างประโยค: ผมเชื่อว่าน้ำหน้าอย่างเขา ไม่มีทางทำอะไรสำเร็จ