น้ำหนึ่ง

ภาษาอังกฤษ


adj of the highness grade
คำอธิบาย: มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร)
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: of the first water , excellent
ตัวอย่างประโยค: เพชรเม็ดนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งของไทยที่มีราคาสูงมาก