น้ำหนักสุทธิ

ภาษาอังกฤษ


n net weight
คำที่เกี่ยวข้อง: net amount , net quantity , net volume