น้ำหนวก

ภาษาอังกฤษ


n otorrhea
คำอธิบาย: น้ำที่อยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้น หรือเป็นหนอง
คำที่เกี่ยวข้อง: aural pus
ตัวอย่างประโยค: หูของผู้ป่วยมีน้ำหนวกไหลไม่หยุด