น้ำหนวก

ภาษาอังกฤษ


n otorrhea
คำอธิบาย: น้ำที่อยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้น หรือเป็นหนอง
คำที่เกี่ยวข้อง: aural pus
ตัวอย่างประโยค: หูของผู้ป่วยมีน้ำหนวกไหลไม่หยุด

คำที่มี "น้ำหนวก" ในคำ


โรคหูน้ำหนวก n otitis
ตัวอย่างประโยค: โรคหูน้ำหนวกเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากที่สุด ซึ่งทำให้หูพิการได้

หูน้ำหนวก n otorrhea
คำอธิบาย: หูที่มีน้ำอยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้น หรือเป็นหนอง
ตัวอย่างประโยค: หากแก้วหูทะลุอาจทำให้เป็นหูน้ำหนวกได้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top