น้ำสังข์

ภาษาอังกฤษ


n blessed water
คำอธิบาย: น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในงานพิธีมงคล เช่น งานแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: น้ำพระพุทธมนต์
คำที่เกี่ยวข้อง: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony
ตัวอย่างประโยค: คู่บ่าวสาวรับน้ำสังข์จากพ่อแม่ด้วยความปลื้มปิติ