น้ำสะอาด

ภาษาอังกฤษ


n clean water
คำตรงข้าม: น้ำสกปรก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อกรดด่างหรือสารเคมีเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่พอจะหาได้ทันที