น้ำศักดิ์สิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


n nectar
ความหมายเหมือนกับ: น้ำอมฤต
คำที่เกี่ยวข้อง: ambrosia
n holy water
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมนตร์
คำที่เกี่ยวข้อง: blessed water


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top