น้ำลายหก

ภาษาอังกฤษ


v be fond of good food
คำอธิบาย: อาการที่อยากกินมาก
ความหมายเหมือนกับ: น้ำลายไหล , น้ำลายสอ
คำที่เกี่ยวข้อง: have great appetite for
ตัวอย่างประโยค: ส้มตำที่ยกออกมาน่ากินมากจนเขาน้ำลายหก