น้ำลายสอ

ภาษาอังกฤษ


v be fond of good food
คำอธิบาย: อาการที่อยากกินมากจนน้ำลายมารวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: น้ำลายหก , น้ำลายไหล
คำที่เกี่ยวข้อง: be very greedy
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องน้ำลายสอทุกทีเมื่อเห็นผลไม้รสเปรี้ยว