น้ำร้อนน้ำชา

ภาษาอังกฤษ


n bribe
คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมตอบแทนให้ผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: สินบน , ค่าน้ำร้อนน้ำชา
คำที่เกี่ยวข้อง: graft
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องให้น้ำร้อนน้ำชากับตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือไม่มากก็น้อย