น้ำร้อน

ภาษาอังกฤษ


n hot water
คำอธิบาย: น้ำที่ร้อน
คำตรงข้าม: น้ำเย็น
ตัวอย่างประโยค: เมื่อทุกคนกินอาหารเย็นมาเรียบร้อยแล้วแม่จึงต้มน้ำร้อนเพื่อชงชามาให้ดื่ม