น้ำย้อม

ภาษาอังกฤษ


n dye
คำที่เกี่ยวข้อง: colorant , dyestuff , pigment , stain , tincture