น้ำยาเคมี

ภาษาอังกฤษ


n medicinal liquid
คำที่เกี่ยวข้อง: liquid medicine