น้ำมือ

ภาษาอังกฤษ


n one´s own hands
คำอธิบาย: มือของตัวเองแท้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: มือ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำลายความรักความหวังดีทั้งหมดด้วยน้ำมือของเขาเอง
n ability
คำอธิบาย: ความสามารถในการทำ
ความหมายเหมือนกับ: ความชำนาญ , ความสามารถ
คำที่เกี่ยวข้อง: effort , skill , expertness
ตัวอย่างประโยค: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย