น้ำมันเตา

ภาษาอังกฤษ


n fuel oil
คำอธิบาย: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ใช้พ่นเข้าไปจุดเผาในเตาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเครื่องจักร
หน่วยนับ: ลิตร
คำที่เกี่ยวข้อง: bunker oil , furnace oil , stove oil
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าในไทยก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว