น้ำมันเชื้อเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n oil
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันรถ
คำที่เกี่ยวข้อง: gasoline