น้ำมันรถ

ภาษาอังกฤษ


n petrol
คำที่เกี่ยวข้อง: gas , gasoline
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสามารถเบิกเงินค่าน้ำมันรถได้อีกต่างหาก