น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ภาษาอังกฤษ


n diesel fuel
คำอธิบาย: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันโซล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: diesel oil
ตัวอย่างประโยค: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ
n diesel fuel
คำอธิบาย: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันโซล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: diesel oil
ตัวอย่างประโยค: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ
n diesel fuel
คำอธิบาย: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันโซล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: diesel oil
ตัวอย่างประโยค: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ