น้ำมันดิน

ภาษาอังกฤษ


n tar
คำอธิบาย: ของเหลวลักษณะข้น สีเข้มจนดำ ได้จากการกลั่นทำลายไม้หรือถ่านหิน ใช้ทารักษาเนื้อไม้หรือกันปลวกและแมลงเป็นต้น เมื่อนำไปกลั่นโดยใช้อุณหภูมิให้เหมาะสม จะได้สารอื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมาก
หน่วยนับ: ลิตร, แกลลอน
คำที่เกี่ยวข้อง: coal tar
ตัวอย่างประโยค: ช่างทำบ้านซื้อน้ำมันดินมาทาผนังบ้านกันปลวก