น้ำมันงา

ภาษาอังกฤษ


n sesame oil
คำอธิบาย: น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดงา
ตัวอย่างประโยค: เขาเลือกน้ำมันงามาใช้ในกรณีทำผัดผักเท่านั้น