น้ำมันก๊าด

ภาษาอังกฤษ


n kerosene
คำอธิบาย: น้ำมันชนิดหนึ่งที่ใช้ตามตะเกียง
คำที่เกี่ยวข้อง: paraffin oil , kerosine
ตัวอย่างประโยค: เมื่อน้ำมันดิบได้รับความร้อนและอุณหภูมิสูงมากขึ้นส่วนประกอบที่เรียกว่าน้ำมันก๊าดก็จะระเหยออกมา