น้ำพุ

ภาษาอังกฤษ


n fountain
คำอธิบาย: น้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
หน่วยนับ: สาย, ที่, แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: spring
ตัวอย่างประโยค: ี่น้ำใต้ดินลดลงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำพุเหือดแห้ง