น้ำพักน้ำแรง

ภาษาอังกฤษ


n labor
คำอธิบาย: แรงกำลังที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: หยาดเหงื่อแรงงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ability , effort
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถมั่งมีขึ้นมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง