น้ำพระพุทธมนต์

ภาษาอังกฤษ


n holy water
คำอธิบาย: น้ำที่เสกเพื่ออาบ กิน หรือ ประพรม เป็นต้น ถือกันว่าเป็นมงคล
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมนต์
ตัวอย่างประโยค: พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์บ่าวสาวจะเริ่ม ณ บัดนี้