น้ำผึ้ง

ภาษาอังกฤษ


n honey
คำอธิบาย: น้ำหวานมีลักษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: คุณป้าเอาน้ำผึ้งมาผสมกับดินสอพองเพื่อพอกหน้า