น้ำผลไม้

ภาษาอังกฤษ


n juice
คำอธิบาย: น้ำที่คั้นออกมาจากผลไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: fruit juice
ตัวอย่างประโยค: คนลดความอ้วนดื่มน้ำผลไม้มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมีน้ำตาลผสมอยู่