น้ำป่า

ภาษาอังกฤษ


n flash flood
คำอธิบาย: น้ำที่เกิดท่วมในที่ต่ำโดยฉับพลันทันทีและไหลลดลงอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์น้ำท่วมที่จันทบุรีเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก