น้ำปัสสาวะ

ภาษาอังกฤษ


n urine
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยว , น้ำเบา
คำที่เกี่ยวข้อง: pee