น้ำประสานทอง

ภาษาอังกฤษ


n borax
คำอธิบาย: เกลือเคมีชนิดหนึ่ง ใช้เป็นตัวประสานในการเชื่อมหรือบัดกรีโลหะเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: บอแร็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: rosin , cyanide , flux
ตัวอย่างประโยค: ลูกชิ้นที่กรอบเด้งได้ส่วนใหญ่จะมีน้ำประสานทองผสมอยู่มาก