น้ำนอนคลอง

ภาษาอังกฤษ


n swelling canal water
คำอธิบาย: น้ำในคลองซึ่งไหลลงไม่หมด เหลือน้ำอยู่มาก เพราะมีน้ำหนุนขึ้นมา
ตัวอย่างประโยค: คลองใหญ่บางคลองแถวนี้ยังพอมีน้ำนอนคลองเหลืออยู่บ้าง