น้ำนมถั่วเหลือง

ภาษาอังกฤษ


n soybean milk
ความหมายเหมือนกับ: นมถั่วเหลือง