น้ำนม

ภาษาอังกฤษ


n milk
คำอธิบาย: ของเหลวสีขาวออกมาจากนมคนและสัตว์ สำหรับเลี้ยงลูก
ความหมายเหมือนกับ: นม , กษีร , เกษียร , กษีรา
ตัวอย่างประโยค: เด็กทารกควรจะดื่มน้ำนมของแม่มากกว่านมจากขวด