น้ำท่า

ภาษาอังกฤษ


n water
คำอธิบาย: น้ำในแม่น้ำลำคลอง
ความหมายเหมือนกับ: น้ำ
ตัวอย่างประโยค: หน้าร้อนปีนี้ในออสเตรเลียเกิดแห้งแล้ง น้ำท่าขาดแคลน