น้ำท่วม

ภาษาอังกฤษ


n flood
คำอธิบาย: เป็นภัยตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากฝนตกในปริมาณมากและไหลระบายไม่ทัน
ความหมายเหมือนกับ: น้ำหลาก , อุทกภัย
คำที่เกี่ยวข้อง: inundation , spate
คำตรงข้าม: อัคคีภัย
ตัวอย่างประโยค: น้ำท่วมครั้งนี้ประชาชนในภาคใต้ได้รับความเสียหายมาก