น้ำทูนหัว

ภาษาอังกฤษ


n amniotic fluid
ความหมายเหมือนกับ: น้ำคาวปลา , น้ำเลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: liquor amnii
n amniotic fluid
ความหมายเหมือนกับ: น้ำคร่ำ , น้ำหล่อเลี้ยง , น้ำเลี้ยง