น้ำทิพย์

ภาษาอังกฤษ


n nectar
ความหมายเหมือนกับ: น้ำอมฤต , น้ำศักดิ์สิทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ambrosia
ตัวอย่างประโยค: เขาเชื่อกันว่าหินก้อนนี้มีน้ำทิพย์สามารถรักษาโรคได้