น้ำทรง

ภาษาอังกฤษ


n stagnant water
คำอธิบาย: น้ำในลำน้ำธรรมชาติ ที่มีปริมาณคงที่อยู่ ไม่ขึ้นไม่ลง
ตัวอย่างประโยค: ภาคอีสานไม่ค่อยมีน้ำทรง