น้ำตาไหล

ภาษาอังกฤษ


v tears flow
คำอธิบาย: มีน้ำตาออกมาจากตาแสดงว่าร้องไห้
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้
คำที่เกี่ยวข้อง: cry
ตัวอย่างประโยค: ชายไทยหรือชายอเมริกันมีกฎว่า เวลาเสียใจไม่ควรน้ำตาไหลให้ใครเห็น