น้ำตาเทียน

ภาษาอังกฤษ


n candle tears
คำอธิบาย: ขี้ผึ้งซึ่งไหลออกจากเทียนเวลาจุด
คำที่เกี่ยวข้อง: drops of melting wax , tallow droppings
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถเอาน้ำตาเทียนมาหลอมเป็นเทียนเล่มใหม่ได้ด้วยวิธีการของเรา