น้ำตาล-แดง

ภาษาอังกฤษ


adj reddish black
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตาล , ผิวสองสี
คำที่เกี่ยวข้อง: brown , dark red , tan