น้ำตาลเทียม

ภาษาอังกฤษ


n sweetener
คำอธิบาย: น้ำตาลสังเคราะห์
หน่วยนับ: ซอง, เม็ด
ตัวอย่างประโยค: คนที่ต้องการลดความอ้วนใช้น้ำตาลเทียมเติมในกาแฟแทนน้ำตาลทั่วไป