น้ำตาลทราย

ภาษาอังกฤษ


n sugar
คำอธิบาย: น้ำตาลที่มีลักษณะเม็ดละเอียดอย่างทราย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตาล
คำที่เกี่ยวข้อง: granulated sugar
ตัวอย่างประโยค: เวลาจะเชื่อมกล้วยทีต้องใช้น้ำตาลทรายเป็นกิโล