น้ำตาลกรวด

ภาษาอังกฤษ


n crystalline sugar
คำอธิบาย: น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายกรวด คล้ายสารส้ม มีสีขาว
หน่วยนับ: ก้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: rock sugar
ตัวอย่างประโยค: เขาประดับร้านด้วยการนำน้ำตาลกรวดมาย้อมสีใส่ขวดโหลตั้งโชว์เอาไว้