น้ำตาตกใน

ภาษาอังกฤษ


v grieve
คำที่เกี่ยวข้อง: be tormented , cry silently to oneself